Kalite Yönetimi

ODAK HASTANESİ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI

ODAK HASTANESİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI


Sıra No Bölümü Adı-Soyadı Unvanı

1

Kurumsal Yapı - Kalite Yönetimi - İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi - Acil Durum ve Afet Yönetimi

Prof. Dr. Zafer SINIK

Başhekim – Kalite Yönetim Direktörü

2

Kurumsal Yapı - Acil Durum ve Afet Yönetimi – Tesis Yönetimi

Bülent KOCAALAN

İşletme Müdürü

3

Hasta Bakımı - İlaç Yönetimi - Hasta Deneyimi - Yaşam Sonu Hizmetler

Sibel YÜCE

Başhemşire

4

Acil Servis

Dr. Mahmut TEKİN

Başhekim Yardımcısı

5

Doküman Yönetimi - Kalite Yönetimi - İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi - Göstergelerin İzlenmesi

Okan KAYNAK

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu

6

Risk Yönetimi / Hizmete Erişim / Atık Yönetimi

Okan KAYNAK

İş Güvenliği Uzmanı

7

Eğitim Yönetimi

Gülizar DENİZ GÜLEŞEN

Eğitim Hemşiresi

8

Sağlıklı Çalışma Yaşamı / Dış Kaynak Kullanımı

Şengül AKÇA

İnsan Kaynakları Şefi

9

İlaç Yönetimi

Peral ULUKÖY

Eczacı

10

Enfeksiyonların Önlenmesi

Tuğba DURSUN

Enfeksiyon Hemşiresi

11

Ameliyathane - Sterilizasyon Hizmetleri

Hatice YURDAGÜL

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

12

Ameliyathane Hizmetleri

Neslihan KILIÇOĞLU

Sorumlu Anestezi Teknisyeni

13

Transfüzyon Hizmetleri

Bilge Nur AYDEMİR

Laboratuvar Teknikeri

14

Radyasyon Güvenliği

Merve EKİZ

Radyoloji Sorumlu Teknisyeni

15

Acil Servis - Hasta Bakımı - İlaç Yönetimi

Nafiye YAMAN

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

16

Hasta Bakımı - İlaç Yönetimi - Doğum Hizmetleri

Hatice ÖZKARDAŞ

5. Kat Sorumlu Hemşiresi

17

Hasta Bakımı - İlaç Yönetimi

Derya Ümmühan ARSLAN

4. Kat Sorumlu Hemşiresi

18

Hasta Bakımı - İlaç Yönetimi

Büşra ÇAPA

3. Kat Sorumlu Hemşiresi

19

Yoğun Bakım Ünitesi - Hasta Bakımı - İlaç Yönetimi

Hacer KAPLAN

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

20

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi - Hasta Bakımı - İlaç Yönetimi

Eslem ÇAKIN

Yenidoğan YB Sorumlu Hemşiresi

21

Sterilizasyon Hizmetleri

Ezgi KIVRAK

Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi

22

Biyokimya Laboratuvarı - Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Yasemin YETİŞ

Laboratuvar Sorumlusu

23

Tesis Yönetimi

Selahattin TÜRKEŞ

Elektrik Sorumlusu

24

Otelcilik Hizmetleri

Gülnur BOZDAĞ

Yönetici Asistanı – Halka İlişkiler

25

Otelcilik Hizmetleri

Sevim KÜÇÇÜKOĞLU

Diyetisyen

26

Otelcilik Hizmetleri

Arzu ÇINAR

Kat Hizmetleri Sorumlusu

27

Bilgi Yönetim Sistemi – Tesis Yönetimi

Gökhan TIKIR

Teknik İşler Şefi

28

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Mehmet Emin AKYOL

Satın Alma

29

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Mehmet ALKAN

Medikal Sorumlu

30

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Ali Osman SAMUR

Arşiv Sorumlusu

31

Hizmete Erişim

Serap ÖZTÜRK

Kıdemli Tıbbi Sekreter

 

05.02.2019