Refakatçi Rehberi

1. Hastanemizde refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması hasta sağlığını, hastanenin işleyişini, düzenini ve gereksiz kalabalık oluşturacağından gerek olmadıkça bir refakatçi ile sınırlandırılmıştır.

2. Sizlere huzurlu bir ortam sağlamamız için, hasta odası, servis koridorları ve ilgili alanlarda yüksek sesle konuşulmaması, gürültü yapılmamasına özen gösteriniz. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizit saatlerinde ve saat 22:00’den sonra kapatılması gerekir.

3. Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastaneye ait eşya, demirbaş ve malzemeler zarar gördüğünde sorumlu olan refakatçı zararı ödemekle mesuldür.

4. Kadın Doğum bölümü ve iki kişilik odalarda kadın hasta yanında erkek refakatçı kalması uygun değildir.

5. Refakatçiler, oda numaralarına göre düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmalıdırlar.

6. Refakatçiler hastane kurallarına uymakla yükümlüdürler. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul

edilmeyecektir. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.

7. Refakatçiler hastane dahilinde tütün (4207 Sayılı Yasa) ve alkollü madde kullanmaları yasaktır. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdırlar.

8. Refakatçi tıbbi bakım sırasında sağlığı açısından ve hastanın mahremiyetini düşünülerek yanında bulunması uygun değildir.

9. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastasını yattığı bölüm ve hastane dışına çıkartmamalı, iki kişilik odalarda yatak değiştirmemelidirler.

10. Refakatçiler dışarıdan hasta için yiyecek-içecek getirmemelidir. Hekim veya hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidirler.

11. Yoğun bakım ünitelerine refakatçi alınmamaktadır.

12. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.

13. Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

14. Hastanın taburcu işlemleri başlatıldığında; refakatçi kimlik kartının ilgili birime iade edilmesi gerekir.

Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır

LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ.