Anestezi ekibi tüm cerrahi operasyonları başlatma yetkisine sahiptir. Amacı hastaların operasyon sırasında ağrı hissetmemelerini sağlamak ve reflekslerini azaltmaktır. Ayrıca hastanın genel sağlık akışı ve can güvenliği de bu birimin sorumluluğundadır.

Reanimasyon ise solunum veya dolaşım sisteminin yeniden canlandırılmasıdır. Ameliyat sonrası uyandırmanın yanı sıra olağan dışı bir durum sonucu (kalp krizi, zehirlenme, travma vb.) yaşamsal değerlerin durması ya da azalması durumunda yapılan değerlerin geri döndürülmesi işlemine de reanimasyon denir.

Yukarıda bahsedilen işlemler sadece anesteziyoloji ve reanimasyon eğitimi almış uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

Anestezi ve reanimasyon bölümünde kullanılacak ilaçlar bazı durumlara bağlı olarak değişmektedir:

  • Hastanın genel sağlık durumu
  • Kronik bir hastalık durumunuz olup olmadığı
  • Alerji varlığı
  • Operasyonun gerçekleştirileceği bölge veya organ
  • Operasyon sırasında kullanılacak yöntem
  • Anestezi muayenesi ve test sonuçlarının uygunluğu

Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi Hangi Hastalıkları Tedavi Ediyor?

Hastaların ve ameliyatların özelliklerine göre farklı anestezi yöntemlerinin uygulanması gerekebilir. Bu nedenle her hasta serviste ameliyat öncesi anestezi uzmanı tarafından değerlendirilir. Tüm hastalıkların cerrahi operasyonları ile ilgilenen anestezi ve reanimasyon bölümünde hastalıklara göre genel anestezi, bölgesel anestezi, lokal anestezi ve sedasyon olmak üzere 4 farklı anestezi uygulanmaktadır.

  • Genel Anestezi
  • Bölgesel anestezi
  • Lokal anestezi
  • Sedasyon

Genel Anestezi

Hastanın tüm vücudunu uyuşturmak ve bilincini kapatmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede hasta operasyon sırasında uyur. Hareketsizdir, ağrı hissetmez ve operasyon sürecini hatırlamaz. Genel anestezi damar yolundan ilaç verilerek yapılabilir. Ayrıca anestezik gazların nefes yoluyla solunması ile de uygulanabilir.

Bölgesel Anestezi

Vücudun belli bir bölümünün uyuşturulması işlemidir. Örneğin vücudun alt kısmı, kol ya da bacak gibi… Bu uygulamada hastanın bilinci açıktır. Bölgesel anestezinin spinal, epidural ve sinir bloğu gibi farklı türleri vardır. Spinal anestezi bel ve bel çevresi ameliyatlarında kullanılır. Özellikle sezaryen ve normal doğumlarda tercih edilir. Belin alt kısmı uyuşturularak hastanın ağrı ve acı hissetmemesi sağlanır. Epidural anestezi de doğum başta olmak üzere birçok ameliyatta kullanılır. Hastanın bacakları uyuşturulmaz.

Spinal Anestezi ile Epidural Anestezi Arasındaki Farklar:

Spinal anestezi belin alt kısmının uyuşturulması işlemidir. Epidural anestezide ise bel bölgesi uyuşturulur ve ayaklar hareket ettirilebilir.
Her ikisi de omurilik bölgesinden yapılır ancak epidural anestezide iğne omurilikteki ‘dura’ zarının dışına enjekte edilir. Spinal anestezide ise zarın içindeki sıvıya uygulanır.

Epidural anestezide uyuşma hissi 10-15 dakika içinde oluşurken, spinal anestezide 1-2 dakika içinde uyuşma meydana gelir.

Doğum sürecinde her iki anestezi türü de tercih edilebilir ancak epidural anestezi ile normal doğum yapmış olanlar doğumun her aşamasında sezaryene alınabilir. Spinal anesteziyi tercih eden anneler ise normal doğum yapamazlar, sadece sezaryen ile açık ve ağrısız bir şekilde doğum yapabilirler.

Lokal Anestezi

Lokal anestezi daha çok küçük cerrahi işlemlerde ya da tıbbi prosedürlerde kullanılır. Örneğin ben aldırma, yüze uygulanan enjeksiyon işlemleri, diş müdahaleleri… Deri altına enjekte edilen anestezikler sayesinde sadece o bölgedeki sinir duyuları etkisiz hale getirilir. Bu anestezi yönteminde hastanın bilinci açıktır. Lokal anestezikler genellikle güvenlidir, ciddi sorunlara yol açma olasılığı çok düşüktür.

Sedasyon

Sedasyonda kişi uykudadır. Ancak bu uyku derin değildir ve gözler her zaman kapalı değildir. Çevresinde olup bitenleri izleyebilir ancak işlem bittikten sonra hiçbir şey hatırlamaz. Hastanın kaygı ve heyecanını gidermek için kullanılan sedasyon, damar yolundan ilaç verilerek yapılır. Bu anestezi yöntemi genellikle kolonoskopi, endoskopi ve diş operasyonlarında tercih edilir.

Hızlı bir şekilde randevunuzu alabilirsiniz.