Uzm. Dr. Gizem KOCABAŞ YENİPAZAR

1986 İzmir doğumludur.
2011 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.
2012-2016 yılları arasında Ege Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.
Uzmanlık Tez Çalışması “Skatrisyel alopesi olgularında pilosebase folikül kök hücrelerinin durumu ve T lenfosit infiltrasyonu alt tiplerinin değerlendirilmesi.” İzmir 2016 Tez Danışmanı Prof. Dr. Günseli ÖZTÜRK
2011 yılında Ağrı Tutak ilçe devlet hastanesi,
2012-2017 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
2017-2019 yılları arasında Muş Devlet Hastanesi,
2019-2021 yılları arasında Denizli Devlet Hastanesi’nde çalışmıştır.
İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Evli ve iki çocuk annesidir.
Halen hastanemizde Dermatoloji Uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ödüller

Etken Olarak Malassezia Sıklığı. 8. Ege Dermatoloji günleri 2013. En iyi 2. Poster ’Folikülitte ödülü,
Malign melanomlu hastalarda Serum Amiloid-A (SAA) ve lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2 (lp-pla2) düzeylerinin değerlendirilmesi ve klinik açıdan önemi. 10. Ege Dermatoloji günleri 2015. En iyi 2. Poster ödülü,
Erken evre Mikozis Fungoidesli hastalarda foto(kemo)terapi öncesi ve sonrası histopatolojik ve immunohistokimyasal bulguların klinik iyileşme ile korelasyonu. 12. Ege Dermatoloji günleri 2017. En iyi 2. Sözlü bildiri ödülü,

Ulusal Dergilerdeki Yayınları

İlgen ERTAM, Gizem KOCABAŞ YENİPAZAR, Derya AYTİMUR ‘’Folikülitte Etken Olarak Malassezia Sıklığı’’ Turkiye Klinikleri J Dermatol 2014;24(1):1-5
İlgen ERTAM, Gizem KOCABAŞ YENİPAZAR. ‘’ Mezoterapi Komplikasyonları’’ Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2014;7(4):46-50
Kayaş Y, Sağın F, Akçay Y, Kocabaş Yenipazar G, Azarsız E, Sözmen E, Özdemir F, Karaarslan I. ”Serum Amyloid A and Lipoprotein Associated Phospholipase A2 Levels in Patients with
Malign Melanoma: Correlations with Clinical Assessment and Stage” Turk J Dermatol 2018; 12: 135-142

Uluslararası Dergilerdeki Yayınlar

Keklik F, Özkan M.C., Yenipazar G.K., Yaman B, Saydam G, Şahin F. ‘’Toxic epidermal necrolysis associated with radiotherapy and phenytoin in a patient with non-Hodking’s lymphoma: A case report.’’ Rep Pract Oncol Radiother, 2016 Jan-Feb;21(1):81-3

Sözlü Bildiriler

Skatrisyel alopesi olgularında pilosebase folikül kök hücrelerinin durumu ve T lenfosit infiltrasyonu alt tiplerinin değerlendirilmesi. Gizem Kocabaş Yenipazar, Günseli Öztürk, Banu Yaman, Gülşen Kandiloğlu, İdil Ünal, Bengü Gerçeker Türk. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2016
Erken evre Mikozis Fungoidesli hastalarda foto(kemo)terapi öncesi ve sonrası histopatolojik ve immunohistokimyasal bulguların klinik iyileşme ile korelasyonu. Günseli Öztürk, Banu Yaman, Gizem Kocabaş Yenipazar, Bengü Gerçeker Türk, İlgen Ertam, Işıl Karaarslan, Taner Akalın, Gülşen Kandiloğlu. 12. Ege Dermatoloji günleri, 2017

Poster Bildirileri

Siklosporin ile başarıyla tedavi edilen gebeliğin Jeneralize Püstüler Psoriasisi. Günseli Öztürk, Yavuz Kayaş, Arzu Tuna, Gizem Kocabaş, Alican Kazandı. 7. Ege Dermatoloji günleri, 2012
Geç başlangıçlı Sistemik Lupus Eritematozus. Bengü Gerçeker Türk, Yavuz Kayaş, Zevcet Yılmaz, Gizem Kocabaş Yenipazar, Banu Yaman, İdil Ünal. 8. Ege Dermatoloji günleri, 2013
Folikülitte etken olarak Malassezia sıklığı. İlgen Ertam, Gizem Kocabaş Yenipazar, Derya Aytimur. 8. Ege Dermatoloji günleri, 2013
Multipl Myelom İlişkili Sistemik Amiloidozda alışılmadık deri bulguları; komedon ve kistler ile karakterize Kutis Laksa benzeri görünüm. Bengü Gerçeker Türk, Gizem Kocabaş Yenipazar, Banu Yaman, Güray Saydam, Gülşen Kandiloğlu, İdil Ünal. XXI. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, 2013
Malign melanomlu hastalarda Serum Amiloid-A (SAA) ve lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2 (lp-pla2) düzeylerinin değerlendirilmesi ve klinik açıdan önemi. Yavuz Kayaş, Ferhan Sağın, Yasemin
Akçay, Gizem Kocabaş Yenipazar, Elif Azarsız, Eser Sözmen, Fezal Özdemir, Işıl Karaarslan. 10. Ege Dermatoloji günleri, 2015
Dermal needle treament in acne scars. Ilgen Ertam, Ecem Bulut, Gizem Kocabas, Idil Unal. 73. American Academy of Dermatology, 2015

Katıldığı Kongre ve Kurslar

Kongreler
XXI. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, 13-17 Kasım 2013 Ankara
8. Sipil Dermatoloji Günleri, 3-5 Nisan 2015 İzmir
8. Dermatoloji Kış Okulu, 9-13 Aralık 2015 Antalya
International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS) 16-20 Mart 2016 İstanbul
26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2016 Antalya
12. Ege Dermatoloji Günleri, 10-14 Mayıs 2017 Bodrum
13. Ege Dermatoloji Günleri, 9-13 Mayıs 2018, Fethiye

Kurslar

Dermoskopi Kursu (XXI. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, 2013)
Kozmetoloji Kursu (Dolgu uygulaması, Mezoterapi, PRP, Fraksiyonel CO2 laser ve Fraksiyonel Mikroiğneli Radyofrekans) (8. Sipil Dermatoloji Günleri 2015)
Botulinum toxin, Beginner’s and Advanced Guide (INDERCOS 2016)
Advanced Dermal Fillers Techniques (INDERCOS 2016)
Lazer ve Non-invaziv Uygulamalar Kursu (26.Ulusal Dermatoloji Kongresi 2016)
Pediatrik Dermatoloji Kursu, Kuşadası 2016
DUSEK Kozmetik Kursu, Türk Dermatoloji Derneği Ankara 2017
12. A’dan Z’ye Dermokozmetik Uygulamalar Kursu İstanbul 2021

Uzmanlık Alanı Dermatoloji Uzmanı
Derecesi Uzman Doktor
Yabancı Dil İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Dermatoloji

Tıbbi Geçmiş

Denizli Devlet Hastanesi

Dermatoloji Uzmanı

Muş Devlet Hastanesi

Dermatoloji Uzmanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dermatoloji Uzmanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2012-2016 yılları arasında Ege Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2011 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.

Denizli Özel Odak Hastanesi