İyi huylu prostat büyümesinin cerrahi olarak çıkartılması temelde üç ayrı şekilde yapılabilir. Bunlar rezeksiyon (kesilerek çıkarılması), vaporizasyon (buharlaştırma) ve enükleasyon (adenomun kapsülden sıyrılarak çıkarılması) olarak sıralanabilir. 

Rezeksiyon tekniklerinde değişik enerji kaynakları kullanılabilir, örnek olarak unipolar ve plazmakinetik-bipolar TURP ya da lazer enerjinin kullanıldığı HoLPR verilebilir. Vaporizasyon yine lazer ya da elektrik enerjisi(PVP) ile yapılabilir. Enükleasyon ise özellikle büyük prostatlarda (>80 gr) klasik olarak açık cerrahi teknikle yapılırken son yıllarda lazer veya bipolar elektrik enerjisi kullanılarak kapalı yolla gerçekleştiriliyor.

Holmium yttrium-aluminum-garnet (HoYAG) 2140 nm dalga boyuna sahip bir lazerdir. 3-4 mm derinliğine kadar inebilen enerji ile hem kesme, hem koterleme hem de buharlaştırma yapılabilir. Genellikle 2-2,5 J ve 20-50 Hz ile 80-120 W lazer enerjisi kullanılarak uygulanır. HoLEP sırasında penisten endoskopik bir alet yardımı ile girilerek 550-mM lazer probu ile prostat adenomu kapsülden sıyrılarak 2-3 parça halinde mesane içine atılır ve mesane içinde morselatör adı verilen parçalama ve vakum özelliği olan cihazla adenom küçük parçalara ayrılarak vücut dışına alınır. Bu ameliyat tekniğine HoLEP adı verilir.

HoLEP Yönteminin Avantajları Nelerdir?

Diğer cerrahi tekniklerle karşılaştırıldığında;

HoLEP prostatın büyüklüğünden, kan sulandırıcı tedaviden ve geçirilmiş TURP öyküsünden bağımsız olarak;

  • Daha güvenlidir.
  • Daha etkilidir.
  •  Daha kısa sürede sonda çekilir
  • Daha kısa hastanede kalınır.
  • Daha az komplikasyonu vardır.
  • Daha az yeniden girişim gerektirir.

Özet olarak; HoLEP en az TURP, açık prostatektomi ve diğer lazer tedavileri kadar etkili, daha az komplikasyona ve daha kısa hastanede kalış süresine sahiptir. 21.yüzyıl da altın standart tedavi haline gelmektedir.

HoLEP Yönteminin Sonuçları Nasıldır?

HoLEP prostatın büyüklüğüne göre ortalama 90 ila 150 dakika süren bir operasyondur. Uzman doktor tarafından uygulanan HoLEP cerrahisi sonrası ortalama olarak 1-2 gün kateterli olarak hastanede kalınır. Genellikle 2. günde sonda çekilip kişi evine gönderilir.

HoLEP komplikasyonları:

HoLEP sırasında kan transfüzyonu gerektiren kanama açık prostatektomi ve TURP yöntemine göre çok daha az görülür. Kan sulandırıcı kullanan olgularda da güvenle HoLEP yapılabilir.

HoLEP sonrası idrar yapamama (mesane fonksiyonu normal ise) söz konusu değildir.

Prostat tamamen alındığı için kişilerde özellikle ilk haftalarda damlama ya da idrarı kontrol edememe durumuna rastlanabilir. Bu durum kişiden kişiye göre değişir. Uzun süre sondalı kalan, hareket etmeyen, nörolojik hastalığı veya şekeri olanlarda daha sık görülür. Bu şikayetleri önlemek için pelvik taban egzersizleri özellikle önerilir. Bazı hastalarda şikayetler geçmezse ilaç tedavilerine başlanabilir.

İdrar yolu enfeksiyonu, üretral darlık, mesane boynu kontraktürü TURP ile karşılaştırıldığında sırasıyla %0,7, %2, %1,1 olarak bulunmuştur. Üretra ya da mesane boynu darlığı < 50gr prostatlarda, operasyon öncesi uzun süre kateterli kalanlarda ve uzun operasyon süresi olanlarda daha sık görülür.

En korkulan komplikasyon morselasyon işlemi sırasındaki mesanenin delinme riskidir. Gelişen teknikle oldukça nadir rastlanmaya başlamıştır.

Prostatın büyüklüğünden bağımsız olarak idrar yapma hızı artar, işeme sonrası daha az rezidü idrar kalır ve idrar yapma kalite skoru yükselir. 6 ila 12 hafta idrarda hafif yanma ve sık idrar gözlenebilir. Sonuçlar 5-10 yıl sonunda benzer kalır.

HoLEP yönteminde holmium lazer enerjisi prostat kapsülüne 0,4 mm derinliğe etki eder. Yani prostat dokusunu ayırmak için kullanılan enerji sertleşmeyi sağlayan sinirlere zarar vermez. 

Kişi işlemden yaklaşık 1-2 hafta sonra normal hayatına dönebilir. Fiziksel olarak ağır bir iş tempoları var ise en az 2 hafta geçtikten sonra iş hayatına dönmelidir. Bunun yanı sıra ağır olmayan fiziksel egzersizler yapabilir. Ayrıca diyet olarak bol lifli gıda tüketmelidir. Özellikle ilk 1 ay asitli içeceklerden, acı ya da baharatlı yiyeceklerden uzak durmalıdır.

Yorum yapın