İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız; Özel Odak Hastanesi’nin sahip olduğumuz vizyon, misyon, yetkinlikler ve etik değerler dahilinde hastanemizin stratejik amaçları doğrultusunda ulusal uluslararası düzeyde güven duyulan ve değer yaratan bir İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışını benimseyerek;

  • Bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratmak, Özel Odak Hastanesi’nin tercih edilen bir işveren olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda sürekli iyileşme prensibini tüm faaliyetlerimizde esas almak,
  • Hasta Memnuniyeti ve kalite odaklı yetenekleri aramıza katmayı, var olan çalışanlarımızı bu yetkinlikler doğrultusunda gelişimi sağlamak,
  • Hastanemizin stratejik planları doğrultusunda İnsan Kaynakları Uygulamalarını adil, şeffaf ve kapsayıcı bir şekilde yapmak,
  • Sürekli öğrenen çalışma kültürü ile eğitim ve gelişim sistemini verimli çalışmasını sağlayarak çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir kılarak yetkinliklerini geliştirmek, çalışanlarımızın kariyer planlamalarını gerçekleştirmek,
  • Çalışanlarına sağladığı olanaklar, motivasyonel ve çalışma ortamı huzuru ile işveren markası olarak tüm paydaşları açısından bir cazibe merkezi haline gelmek,
  • Çalışanlarına verdiği değerden ötürü tüm iletişim kanallarından gelen her fikir, öneri ve görüşleri dikkate alarak geri bildirim-iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  • Çalışanlarımızı, milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet, maluliyet, siyasi görüş ve yaş ayrımı gibi özellikleri şirketimizin insan kaynağı zenginliği olarak kabul etmek,
  • Çalışanların kuruma olan memnuniyet ve aidiyetlerini izlemek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak,
  • Çalışanların iş sağlığını korumak ve güvenli bir iş ortamı sağlamak için gerekli önleyici tedbirleri almaktır.