İnsan Kaynakları Yönetimin Amaçları

 • Kurumun hizmet anlayışına uygun, sürekli gelişime açık, bilgi ve beceri düzeyi yüksek, nitelikli personelin sağlanması
 • Yeni işe alınan personelin kuruma ve işine uyum sağlayabilmesi için oryantasyon eğitiminden geçirilmesi.
 • Çalışan personelin verimliliğini arttırmak için çalışma ortamının geliştirilmesi.
 • Çalışanların motivasyonunu arttırmak için sosyal faaliyetler düzenlemek ve çalışanların bunlara katılımını sağlamak.
 • Örgüt kültürü içerisinde, çalışanların takım çalışmasını özümseyerek birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sağlamak.
 • Hastanenin amaçlarına uygun insan kaynakları stratejileri oluşturup hedeflerin gerçekleşmesine yönelik plan ve programlar yapmak.

İnsan Kaynakları Yönetimin Politikaları

 • Oluşturulan örgüt kültürüne bağlı olarak iş gücü devir oranının minimalize edilmesi
 • Çalışanlar arasında rol çatışmasını engellemek için görev tanımlarını ve prosedürlerini net bir şekilde belirlemek
 • Çalışanlar arasındaki iş yükü dağılımını dengeli bir şekilde oluşturmak
 • Çalışan personelin iş ve sosyal güvenlik hukukunda belirlenen kanunlara uygun olarak özlük haklarının korunmasını sağlamak
 • Çalışanların yaşam düzeylerini arttırmaya yönelik ücret politikası uygulamak
 • Başarıda devamlılığın sağlanabilmesi için örgüt kültürü içinde; gelişmelere paralel olarak yüksek potansiyelli kişilerin kuruma kazandırılmasına imkan veren kariyer planlaması oluşturmak
 • Kurumda çalışan personeli eğitim programlarıyla bilgilendirerek teknolojide değişim ve gelişimlere ayak uydurabilmelerini sağlamak
 • Çalışanların iş performansını ve davranış özelliklerini ölçerek eksik yönlerini geliştirmelerine yardımcı olmak
 • Çalışan memnuniyetini ölçerek verimliliğin en üst düzeyde olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak

  İş Başvuru Formu

  Eğitim Durumunuz

  İLKÖĞRETİM

  LİSE

  ÖN LİSANS

  LİSANS

  YÜKSEK LİSANS

  DOKTORA

  Yabancı Diller

  Bilgisayar Bilgileri

  İş Deneyimi (SON İŞİNİZDEN BAŞLAYARAK)

  Mesleki Eğitim ve Seminerler

  Referanslar