ODAK HASTANESİ - BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ

Kamil-İşler

Uzm. Dr. Kamil İŞLER
Kalite Yönetim Direktörü

ODAK HASTANESİ -BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

No

Bölümü

Adı-Soyadı

1 Doküman Yönetimi – Kalite Yönetimi-İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi / Göstergelerin İzlenmesi/Sosyal Sorumluluk Rabia Merve ÇELİK
2 Risk Yönetimi / Atık Yönetimi / Afet ve Acil Durum Yönetimi/
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tehlikelerin Yönetimi
Rabia Merve ÇELİK
3 Eğitim Yönetimi Sibel YÜCE
4 Sağlıklı Çalışma Yaşamı / Dış Kaynak Kullanımı / Kurumsal Yapı Ali ŞAMLI
5 İlaç Yönetimi Peral ULUKÖY
6 Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Tuğba DURSUN
7 Ameliyathane Hizmetleri Hatice YURDAGÜL
8 Ameliyathane Hizmetleri Özlem Çağlayan AYDIN
9 Transfüzyon Hizmetleri Seher PALA
10 Radyasyon Güvenliği Aykut ÇORUK
11 Hasta Bakımı – İlaç Yönetimi – Doğum Hizmetleri Hatice ÖZKARDAŞ
12 Hasta Bakımı – İlaç Yönetimi Deniz GÜNDÜZ
13 Hasta Bakımı – İlaç Yönetimi Büşra ÖZYURT
14 Hasta Bakımı – İlaç Yönetimi Merve KAYA
15 Hasta Deneyimi Gülnur KURUL
16 Yoğun Bakım Ünitesi /Hasta Bakımı / İlaç Yönetimi/ Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Hacer KAPLAN
17 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi – Hasta Bakımı – İlaç Yönetimi Eslem ÇAKIN
18 Acil Servis Nafiye YAMAN
19 Temizlik,Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri Arzu ÇINAR
20 Temizlik,Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri Eşe GÖKDOĞAN
21 Biyokimya Laboratuvarı – Mikrobiyoloji Laboratuvarı Yasemin YETİŞ
22 Tesis Yönetimi Selahattin TÜRKEŞ
23 Bilgi Yönetim Sistemi / Tesis Yönetimi Gökhan TIKIR
24 Otelcilik Hizmetleri Sibel YÜCE
25 Otelcilik Hizmetleri Aysun YATKIN
26 Otelcilik Hizmetleri/Yaşam Sonu Hizmetler Arzu ÇINAR
27 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Betül ŞİMŞEK
28 Malzeme ve Cihaz Yönetimi Mehmet Emin AKYOL
29 Malzeme ve Cihaz Yönetimi Mehmet ALKAN
30 Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Berkay AYDOĞAN
31 Hizmete Erişim Serap ÖZTÜRK

*Listede yer alan kişilerin izinli ya da raporlu olması durumunda yerine bakan kişi Bölüm Kalite Sorumlusu olarak görev alır.