ODAK HASTANESİ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI

Kamil-İşler

Uzm. Dr. Kamil İŞLER
Kalite Yönetim Direktörü

ODAK HASTANESİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Sıra No Bölümü Adı-Soyadı
1 Doküman Yönetimi – Kalite Yönetimi-İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi / Göstergelerin İzlenmesi / Sosyal Sorumluluk Hüseyin FIKRAK
2 Risk Yönetimi / Atık Yönetimi / Afet ve Acil Durum Yönetimi / Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tehlikelerin Yönetimi Hüseyin FIKRAK
3 Eğitim Yönetimi Sibel YÜCE
4 Sağlıklı Çalışma Yaşamı / Dış Kaynak Kullanımı / Kurumsal Yapı Ali ŞAMLI
5 İlaç Yönetimi Peral ULUKÖY
6 Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Tuğba DURSUN
7 Ameliyathane Hizmetleri Hatice YURDAGÜL
8 Ameliyathane Hizmetleri Neslihan KILIÇOĞLU
9 Transfüzyon Hizmetleri Bilge Nur SUSAÇAN
10 Radyasyon Güvenliği Aykut ÇORUK
11 Hasta Bakımı – İlaç Yönetimi – Doğum Hizmetleri Hatice ÖZKARDAŞ
12 Hasta Bakımı – İlaç Yönetimi Ayşegül HORZUM
13 Hasta Bakımı – İlaç Yönetimi Büşra ÖZYURT
14 Hasta Bakımı – İlaç Yönetimi Merve KAYA
15 Hasta Deneyimi Gülnur KURUL
16 Yoğun Bakım Ünitesi / Hasta Bakımı / İlaç Yönetimi / Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Hacer KAPLAN
17 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi – Hasta Bakımı – İlaç Yönetimi Eslem ÇAKIN
18 Acil Servis Nafiye YAMAN
19 Temizlik Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri Arzu ÇINAR
20 Temizlik Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri Eşe GÖKDOĞAN
21 Biyokimya Laboratuvarı – Mikrobiyoloji Laboratuvarı Yasemin YETİŞ
22 Tesis Yönetimi Selahattin TÜRKEŞ
23 Bilgi Yönetim Sistemi / Tesis Yönetimi Gökhan TIKIR
24 Otelcilik Hizmetleri Sibel YÜCE
25 Otelcilik Hizmetleri Sevim KÜÇÇÜKOĞLU
26 Otelcilik Hizmetleri / Yaşam Sonu Hizmetler Arzu ÇINAR
27 Fizik Tıp ve Rehabilitasyon Pelin KAVAK ATALAY
28 Malzeme ve Cihaz Yönetimi Mehmet Emin AKYOL
29 Malzeme ve Cihaz Yönetimi Mehmet ALKAN
30 Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Berkay AYDOĞAN
31 Hizmete Erişim Serap ÖZTÜRK