Çocuk hastalıkları ile ilgilenen bölüm pediatridir. Pediatri, çocuklarda oluşabilecek hastalıklarla ve bu hastalıkların tedavi süreçleri ile ilgilenir. İnfant (0-1), çocuk (2-11) ve adölesan (12-18) dönemlerindeki kişiler çocuk hastalıkları biriminin hastalarıdır.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminden sonra 4 yıl da pediatri bölümünde eğitim görürler. Gelen hastaların doğumsal hastalıkları, doğum sonrası olan aşı süreci veya motor gelişimleri pediatri uzmanları tarafından takip edilir. Uzmanların rutin muayeneleri boy, kilo, beslenme gelişiminin, günlük yaşam becerilerinin, nörolojik ve psikolojik gelişimlerinin kontrollerini kapsar.

Çocuk Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?

İnfant (Yenidoğan):

 • Sağlıklı yenidoğan takibi
 • Beslenme ve emzirme danışmanlığı
 • Aşı takibi
 • Prematüre bebek takibi
 • Düşük doğum ağırlıklı bebek takibi
 • Solunum problemi olan bebeklerin takibi
 • Hiperbilirubinemi
 • Exchange transfüzyon (Kan değişimi)
 • Metabolik hastalık tarama ve tedavisi

Çocuk ve ergen:

 • Sağlıklı çocuk takibi
 • Beslenme takibi
 • Aşı takibi
 • Enfeksiyon hastalıkları tanı ve tedavisi (Bakteri, virüs gibi mikroorganizmaların yol açtığı her türlü hastalığın tanı, tedavi ve takip sürecini kapsar.)
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • İshal
 • Solunum sistemi hastalıkları tanı ve tedavisi (Solunum sistemi ve bu sisteme bağlı organlarda çıkan hastalıklardır.)
 • Astım
 • Bronşit/Bronşiolit
 • Akciğer enfeksiyonları
 • Üriner sistem hastalıkları tanı ve tedavisi (Boşaltım sisteminde yani böbrekler ve idrar yolunda meydana gelen hastalıklardır.)
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Doğumsal üriner sistem hastalıkları
 • Sindirim sistemi hastalıkları tanı ve tedavisi (Ağızdan anüse kadar uzanan sindirim sisteminde ve bu organlardaki oluşabilecek hastalıklardır.)
 • Gastroözofageal reflü (Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması)
 • Kabızlık
 • Doğumsal sindirim sistemi hastalıkları
 • Endokrin sistem hastalıkları tanı ve tedavisi: (İç salgı bezlerinin oluşturduğu sisteme endokrin sistem denir. İç salgı bezleri tarafından üretilen hormonlar ise vücudumuzun temelidir. Hormonlarda meydana gelen sorunlar mutlaka tedavi edilmelidir.)
 • Tiroid hastalıkları
 • Puberte (Ergenlik) bozuklukları
 • Hematoloji hastalıkları tanı ve tedavisi: (Hematoloji, kanda oluşabilecek tüm hastalıklar ile ilgilenen bilim dalıdır.)
 • Anemi (Kansızlık)

Randevu alma işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili Makaleler