Radyolojik muayene, sağlık sektörünün her alanında yapılan bir muayenedir. Hastalıkların tanı ve tedavi sürecinde çeşitli görüntüleme teknolojilerinin kullanılması radyoloji biriminin tanımı olarak yapılabilir. Vücut içindeki yapıların görüntülerine ulaşılmasını radyoloji birimi sağlar. 

Radyoloji biriminde çalışan ve hastaları yönlendiren kişilere radyolog denir. Radyologlar tıp eğitimi aldıktan sonra doktor adayları 5. sınıfta stajyer olarak Radyoloji eğitimi alırlar. Daha sonra radyolog olmak için doktorluk eğitiminin ardından TUS’a girmeleri gerekir. Sınavda gereken puanı alanlar radyolog almaya hak kazanırlar. 

Radyologlar bulundukları bölümden ve cihazlardan sorumludurlar ve hastaları görüntüleme yapılacak yere yönlendirirler. Bunun yanında yapılan testlerin sonucunun da doğru ve net çıkmasını amaçlarlar. Hastalıkların teşhis ve tedavisinin görüntülerini okuyup yorumlarlar. 

Radyoloji birimi, tanısal radyoloji ve girişimsel radyoloji olarak ikiye ayrılır. Tanısal radyoloji, vücuda müdahalede bulunmadan vücut içini görüntülemedir. Mamografi, ultrason ve röntgen tanısal radyoloji testlerinden birkaçıdır.  

Girişimsel radyoloji ise hastaya yapılan lokal anestezi uygulamasından sonra küçük yollarla vücuda girilerek gerçekleştirilen teşhis ve tedavi yöntemleridir. Damar genişletme, iğne biyopsileri, beslenme tüpü yerleştirme ve bel ve omurga kırığı tedavilerinde girişimsel radyoloji yöntemleri kullanılır.

Hastanemizde; dijital radyografi, skopi, mamografi, ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) ve DEXA (kemik ölçümü) kullanılan görüntüleme yöntemleridir. 

Dijital Radyografi: Bu görüntüleme yönteminde film gerekli değildir. Özel fosfor ekranları veya mikro-elektronik sensörler içeren düz panel kullanılır ve dijital radyografik görüntüler elde edilir. Bu görüntüler de dijital olarak detaylandırılır ve saklanır.

Skopi: Daha çok ortopedi branşında kullanılan bir cihazdır. Kemik kırığı, kalça ve diz protezi gibi operasyonlarda kullanılır. Özellikle de bir cisim çıkarmada ya da kurşun yaralarında ihtiyaç duyulur.

Mamografi: Kadınların meme bölgesinin ayrıntılı bir biçimde incelenmesi için kullanılan radyolojik tanı yöntemidir. Kadınlarda yaygın olarak görülen meme kanseri tanısında kullanılır. 40 yaş ve üzeri tüm kadınların yılda bir kere yaptırması gereken bir tarama türüdür.

Ultrasonografi (USG): Radyasyon içermeyen bu görüntüleme türünde ses dalgaları aracılığıyla görüntü elde edilir. Ağrı ya da acıya sebep olan bir yöntem değildir. Özellikle hamilelerde ve çocuklarda tercih edilir. Karındaki iç organların görüntülenmesinde, gebelik takibinde, kas iskelet sistemi hastalıklarında, çocuk hastalarda kullanılan güvenli bir yöntemdir. 

Bilgisayarlı Tomografi (BT): Vücut içindeki bölgelerin ayrıntılı görüntülerini veya taramalarını oluşturmak için özel röntgen ışını kullanılarak elde edilen bir görüntüleme yöntemidir. Birçok farklı açıdan çekilen röntgen görüntüleri birleştirilerek kemik, damar ve yumuşak dokuların kesit görüntülerini oluşturur.

Manyetik Rezonans (MR): Bu yöntem büyük mıknatıslarla meydana getirilen güçlü manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanılarak belirli anatomik yapıları, diğer yapılardan net olarak ayırt etmek için kullanılır. Sağlıklı ve hastalıklı dokular arasındaki farklılıkları belirlemek ve tanımlamak için kullanılan bir tıbbi tekniktir. MR, kişinin dokularını, organlarını ve iskelet sistemini ameliyatsız bir şekilde incelemenin bir yoludur.

DEXA: Günümüzde kemik yoğunluğu ölçümü için kullanılan bir yöntemdir. Kişi, hareketsiz bir şekilde yatar pozisyonda bekler ve hareket halindeki bir kamera ve ışın kaynağı yardımıyla ölçümleri yapılır. Yaklaşık 10 dakika süren bu işlem genellikle kemiklerde kalsiyum kaybı sonucu gelişen osteoporoz tanısı için kullanılır.

Radyoloji Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Kemik ve akciğer hastalıklarının teşhisi
 • Yabancı cisimlerin incelenmesi
 • Yaralanmalar ve acil tıp
 • Kas-ligament yapı ve iskelet sistemi hastalıklarının teşhisi
 • Omurga, omurilik, beyin, baş, boyun, bel, nöroradyoloji gibi sinir sistemi kontrolleri
 • Karın, batın, meme, yumuşak doku lezyonlarının görüntülenmesi
 • Jinekolojik ve pediatrik hastalıkların incelemesi
 • Meme hastalıkları
 • Osteoporozun teşhisi
 • Kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisi
 • Vücut içi organlarda oluşan hastalıkların teşhisi
 • Hamileliğin takibi

Randevu alma işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili Makaleler