Üroloji, kadınlarda, erkeklerde ve çocuklarda ortaya çıkabilecek olan böbrek hastalıkları, idrar yolu hastalıkları veya üreme sorunları gibi hastalıklar ile ilgilenir. Üreme sistemini ve idrar yollarını ilgilendiren hastalıkların tümüne “ürogenital bozukluklar” denir.

Özellikle erkek üreme ve boşaltım sistemi ile ilgilenen üroloji birimi, kadın boşaltım sistemi ile de ilgilenir fakat kadın üreme sistemi için kadın hastalıkları uzmanı ile koordineli çalışması gerekir.

Karın veya testiste ele gelen kitle ya da ağrı, idrar yapma ile ilgili her türlü şikayet, idrar yolundan akıntı gelmesi, sertleşme sorunları ve erken boşalma gibi tüm cinsel problemler ile karşılaşıldığında üroloji birimine başvurmanız gerekir.

Üroloji uzmanları tıp eğitimlerini tamamladıktan sonra 5 yıl süren üroloji uzmanlığını almış kişilerdir. Ürologlar, gerekli durumlarda hastalara cerrahi müdahalelerde bulunabilirler.

Hem yetişkin hem de çocuklarla ilgilenen üroloji bilimi, açık cerrahi ameliyatlar yanında, endoskopi ve laparoskopi gibi teknolojik yöntemlere dayalı kapalı ameliyatları da gerçekleştirir. Geniş bir yelpazeyi kapsayan hastalıklarla ilgilenir ve alt dalları vardır. Üroloji biriminin alt başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

​​Üroonkoloji: Ürolojiyi ilgilendiren kanser türlerinin tanısı, teşhisi ve tedavi sürecini kapsar. Bu branş erken dönemde kanser vakalarının tespit edilmesi amaçlar. Uygun olduğu tespit edilen ilaç tedavisi ve girişimsel ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulanır. 

Endoüroloji: Hiç kesi yapmadan veya çok küçük kesilerden vücut içine girilerek yapılan operasyonlardır. Günümüzün modern teknolojisi ile birlikte kullanılan çok ince ve kameralı cihazlarla bu işlemler yapılır. Özellikle böbrek ve idrar yollarında oluşan taşların tedavisi için kullanılır.

Androloji: Stres, depresyon, düşük testosteron seviyesi gibi durumlarda ortaya çıkan cinsel işlev bozuklukları, sertleşme problemi gibi rahatsızlıklarla ilgilenir. 

Ürojinekoloji: Kadınlarda görülen aşırı aktif mesane, idrar kaçırma şikayetleri, pelvik organ sarkmaları ve genital bölge şekil bozuklukları gibi rahatsızlıkların tanı ve tedavisini kapsar. Bazı durumlarda cerrahi tedavi gerekmez. Öncelikle erken dönemlerde cerrahi olmayan tedaviler de söz konusudur. Hatta bu sorun ortaya çıkmadan koruyucu önlemlerin alınması da mümkündür.

Üroloji biriminde yapılan operasyonları da şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Lazerle Prostat Cerrahisi HoLEP
 • Lazerle flexible renoskop ile böbrek taşı ameliyatları
 • İdrar yolu darlık ameliyatları
 • Taş hastalığında ESWL / perkütan nefrolitotripsi / üreterorenoskopi
 • Laparoskopik parsiyel / radikal nefrektomi
 • Transüretral prostatektomi (TURP)
 • Prostat kanserinin tarama ve tanısı
 • Radikal prostatektomi
 • Fleksibl sistoskopi ile mesane kanseri tanısı
 • Transüretral mesane tümör rezeksiyonu
 • Radikal sistektomi
 • Radikal orşiektomi
 • Mikroskobik varikosel cerrahisi
 • Penil protez implantasyonu
 • Kadınlarda idrar kaçırma ameliyatları

Üroloji Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

Üroloji kadın, erkek ve çocuklarda idrar yolları ve erkek üreme organlarını kapsayan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir branştır. Aşağıdaki hastalıkların tedavisi ile ilgilenmektedir:

Erkeklerde:

 • Mesane, böbrek, penis, testis ve adrenal ve prostat bezleri kanserleri
 • Prostat bezi genişlemesi
 • Böbrek hastalıkları
 • Böbrek taşı
 • Kısırlık
 • Prostat bezinin iltihabı olan prostatit
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Varisler veya skrotumdaki genişlemiş damarlar

Kadınlarda:

 • Mesane prolapsusu veya mesanenin vajinaya bırakılması
 • Mesane, böbrek ve böbreküstü bezleri kanserleri
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İdrarını tutamamak
 • İnterstisyel sistit
 • Böbrek taşı
 • Aşırı aktif mesane

Çocuklarda:

 • İdrar kaçırma
 • Çocukta hematüri
 • İnmemiş testis
 • Sünnet (yenidoğan ve çocukluk döneminde)
 • Hidrosel
 • Spermatik kordon kisti
 • Kasık fıtığı
 • Labial yapışıklık ve hymenin kapalı olması
 • Epididimoorşit (testis iltihabı)
 • Bakanit, postit ve prostatit gibi enfeksiyonlar
 • Böbrek kistleri
 • Mesane enfeksiyonları ve taşları

Randevu alma işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili Makaleler